Vợ Mạc Văn Khoa nói gì khi bị giang hồ tấn công, hăm dọa đốt quán ăn để đòi nợ?

Kênh 14  • 3 ngày
Vợ Mạc Văn Khoa nói gì khi bị giang hồ tấn công, hăm dọa đốt quán ăn để đòi nợ?

Sau khi lên tiếng phân trần, vợ Mạc Văn Khoa khẳng định nếu sự việc vẫn tiếp diễn sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/vo-mac-van-khoa-noi-gi-khi-bi-giang-ho-tan-cong-ham-doa-dot-quan-an-de-doi-no-20211014135757617.chn


like
comment
share