Vợ chồng đều là lao động tự do, có được hỗ trợ cả hai?

Kinh tế Đô thị  • 9 ngày
Vợ chồng đều là lao động tự do, có được hỗ trợ cả hai?

Ở tổ dân phố chúng tôi có một số cặp vợ chồng đều là công nhân mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc đều là lao động tự do, liệu có được hỗ trợ cả hai hay chỉ một người? Nguyễn Thị Hà, quận Hà Đông, Hà Nội.

Xem bài gốc: https://kinhtedothi.vn/vo-chong-deu-la-lao-dong-tu-do-co-duoc-ho-tro-ca-hai-434848.html


like
comment
share

Người Lao Động Người Lao Động • 9 ngày