VNPT Digital Marketing: Sự khác biệt giúp DN quản trị chiến dịch truyền thông hiệu quả

ICT Việt Nam  • 20/09/2021
VNPT Digital Marketing: Sự khác biệt giúp DN quản trị chiến dịch truyền thông hiệu quả

Digital marketing là thuật ngữ khá quen thuộc trong chuyển đổi số (CĐS). Nhiều nền tảng, giải pháp digital marketing được các doanh nghiệp (DN) CNTT tung ra nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường số.

Xem bài gốc: https://ictvietnam.vn/vnpt-digital-marketing-su-khac-biet-giup-dn-quan-tri-chien-dich-truyen-thong-hieu-qua-20210919205850798.htm


like
comment
share