Viet Solutions đào tạo các đội thi đưa sản phẩm ra nước ngoài

Ngày Nay  • 14/10/2021
Viet Solutions đào tạo các đội thi đưa sản phẩm ra nước ngoài

Chương trình đào tạo Camping Day dành cho các đội tham dự cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp chuyển đổi số Quốc gia (Viet Solutions 2021), sẽ tập trung vào các chủ đề quan trọng cho các startup đã có sản phẩm hoàn thiện, trong đó bao gồm cách đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài và phương pháp thoái vốn.

Xem bài gốc: https://ngaynay.vn/viet-solutions-dao-tao-cac-doi-thi-dua-san-pham-ra-nuoc-ngoai-post113756.html


like
comment
share