Việt Nam đề nghị Trung Quốc công nhận quy trình nhập khẩu tạm thời đối với sầu riêng, khoai lang

Dân Việt  • 03/08/2021
Việt Nam đề nghị Trung Quốc công nhận quy trình nhập khẩu tạm thời đối với sầu riêng, khoai lang

Mới đây, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đã có thư đề nghị phía Trung Quốc xem xét các phương án để chấp thuận quy trình nhập khẩu tạm thời đối với sầu riêng , khoai lang của Việt Nam

Xem bài gốc: https://danviet.vn/trung-quoc-cho-xuat-khau-tam-thoi-sau-rieng-viet-nam-my-nhat-ban-mua-nhieu-nhung-yeu-cau-cao-20210803090103397.htm


like
comment
share