Việt Nam cần sớm chuẩn bị cho tiền pháp định số

Zing  • 24/06/2022
Việt Nam cần sớm chuẩn bị cho tiền pháp định số

Quá trình làm CDBC không chỉ thuần tuý về công nghệ, mà nó còn sốc lại cả bức tranh tài chính. Nếu không khởi động từ bây giờ, những thứ khác sẽ bắt đầu lạc hậu.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/viet-nam-can-som-chuan-bi-cho-tien-phap-dinh-so-post1329378.html


like
comment
share