Văn hóa thần tượng

Tiin  • 19/05/2022
Văn hóa thần tượng

Về lý thuyết, thần tượng giúp người trẻ xác định giá trị, mục tiêu, niềm tin, phong cách của bản thân. Song, thần tượng của giới trẻ thời trước với thời hiện đại rất khác nhau.

Xem bài gốc: https://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/Van-hoa-than-tuong.html


like
comment
share