Uỷ ban Chứng khoán sẽ giao các sở giao dịch cảnh báo khi cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5-10 phiên

cafef.vn  • 14/05/2022
Uỷ ban Chứng khoán sẽ giao các sở giao dịch cảnh báo khi cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5-10 phiên

Ủy ban Chứng khoán sẽ giao VNX chỉ đạo HNX và HOSE đưa ra các cảnh báo, yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin khi các mã chứng khoán có dấu hiệu tăng, giảm giá trần, sàn từ 5 - 10 phiên

Xem bài gốc: https://cafef.vn/uy-ban-chung-khoan-se-giao-cac-so-giao-dich-canh-bao-khi-co-phieu-tang-tran-giam-san-5-10-phien-20220514091357655.chn


like
comment
share