Úc hỗ trợ 9 startup công nghệ nông nghiệp tiếp cận thị trường Việt Nam

Khoa học & Phát triển  • 04/08/2021
Úc hỗ trợ 9 startup công nghệ nông nghiệp tiếp cận thị trường Việt Nam

Các startup này hướng tới giải quyết những thách thức liên quan tới rủi ro do biến đổi khí hậu trong ngành trồng trọt, thuỷ sản và chăn nuôi của Việt Nam

Xem bài gốc: https://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/uc-ho-tro-9-startup-cong-nghe-nong-nghiep-tiep-can-thi-truong-viet-nam/20210804033022385p1c882.htm


like
comment
share