Úc hỗ trợ 9 doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp quốc tế giới thiệu các giải pháp tại Việt Nam

The Manager  • 04/08/2021
Úc hỗ trợ 9 doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp quốc tế giới thiệu các giải pháp tại Việt Nam

Chương trình Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Đầu tư trong Công nghệ Nông nghiệp – GRAFT Challenge Vietnam 2021 qua một giai đoạn thử thách và tuyển chọn đã chọn ra được 9 doanh nghiệp nước ngoài có giải pháp công nghệ nông nghiệp đột phá sáng tạo để triển khai các hoạt động hỗ trợ tiếp cận thị trường Việt Nam.

Xem bài gốc: https://nhaquanly.vn/uc-ho-tro-9-doanh-nghiep-cong-nghe-nong-nghiep-quoc-te-gioi-thieu-cac-giai-phap-tai-viet-nam-a5118.html


like
comment
share