UBCKNN yêu cầu công bố giao dịch tự doanh của CTCK, đổi cách tính giá thanh toán HĐTL VN30 ngày đáo hạn

CafeF  • 14/05/2022
UBCKNN yêu cầu công bố giao dịch tự doanh của CTCK, đổi cách tính giá thanh toán HĐTL VN30 ngày đáo hạn
UBCKNN yêu cầu công bố giao dịch tự doanh của CTCK

Giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là giá trung bình 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/ubcknn-yeu-cau-cong-bo-giao-dich-tu-doanh-cua-ctck-doi-cach-tinh-gia-thanh-toan-hdtl-vn30-ngay-dao-han-20220514003416355.chn


like
comment
share