Tuyến đường sắt khổ 1.435mm nào đề xuất đầu tư trong 10 năm tới?

Giao Thông  • 26/09/2021
Tuyến đường sắt khổ 1.435mm nào đề xuất đầu tư trong 10 năm tới?

Đầu tư các tuyến đường sắt khổ 1.435mm sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy vận tải hàng hóa phát triển đột phá...

Xem bài gốc: https://www.baogiaothong.vn/tuyen-duong-sat-kho-1435mm-nao-de-xuat-dau-tu-trong-10-nam-toi-d526346.html


like
comment
share