Tuyển dụng công chức, đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học thế nào?

Chính Phủ  • 1 tháng
Tuyển dụng công chức, đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học thế nào?

Ông Nguyễn Võ Anh Trường (TPHCM) hỏi, năng lực ngoại ngữ, sử dụng tin học không quy định trong tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng mà quy định trong tiêu chuẩn năng lực nghiệp vụ, vậy khi tuyển dụng chuyên viên hành chính, văn thư lưu trữ hoặc đã thi tuyển xong thì sẽ đánh giá như thế nào? Có thể sử dụng các chứng chỉ này làm cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ không?

Xem bài gốc: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=439481


like
comment
share