Tuần tra kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy nội địa khu vực sông Châu Đốc

An Giang  • 24/09/2021
Tuần tra kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy nội địa khu vực sông Châu Đốc

- Ngày 24-9, Công an TP. Châu Đốc, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an An Giang), Đội Thanh tra giao thông số 2 và Trung tâm Y tế thành phố phối hợp tuần tra kiểm soát, tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy nội địa.

Xem bài gốc: https://baoangiang.com.vn/tuan-tra-kiem-soat-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-tren-tuyen-duong-thuy-noi-dia-khu-vuc-so-a313617.html


like
comment
share