Trường hợp nào được hợp thửa đất? Thủ tục chi tiết ra sao?

Batdongsan  • 16/09/2021
Trường hợp nào được hợp thửa đất? Thủ tục chi tiết ra sao?

Ngoài nhu cầu tách thửa thì một bộ phận lớn hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hợp thửa đất cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Xem bài gốc: https://batdongsan.com.vn/trinh-tu-thu-tuc/truong-hop-nao-duoc-hop-thua-dat-thu-tuc-chi-tiet-ra-sao-ar107474


like
comment
share

Lao Động Trẻ Lao Động Trẻ • 17/09/2021