Trung tâm Anh ngữ vượt qua đại dịch nhờ kịp thời chuyển đổi số

ICT Việt Nam  • 23/06/2022
Trung tâm Anh ngữ vượt qua đại dịch nhờ kịp thời chuyển đổi số

Kịp thời chuyển đổi và áp dụng công nghệ số giúp Trung tâm VUS vững vàng vượt qua đại dịch COVID-19, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người học.

Xem bài gốc: https://ictvietnam.vn/trung-tam-anh-ngu-vuot-qua-dai-dich-nho-kip-thoi-chuyen-doi-so-20220623191005278.htm


like
comment
share