Trong nháy mắt, Lưu Diệc Phi không còn là "Thần tiên tỷ tỷ" khi mất đi tóc mái dài

Kênh 14  • 16/09/2021

Thực tâm mong muốn Lưu Diệc Phi đừng đi vào vết xe đổ này nữa.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/trong-nhay-mat-luu-diec-phi-khong-con-la-than-tien-ty-ty-khi-mat-di-toc-mai-dai-20210916150932356.chn


like
comment
share