Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo vụ Ethanol Phú Thọ

Tiền Phong  • 14 ngày trước
Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo vụ Ethanol Phú Thọ
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo của mình.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh ban đầu không chấp nhận toàn bộ bản án vụ Ethanol Phú Thọ nhưng sau đó rút lại đơn kháng cáo của mình. Ông Đinh La Thăng không kháng cáo nhưng sẽ được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 5/8.

Xem bài gốc: https://tienphong.vn/trinh-xuan-thanh-rut-don-khang-cao-vu-ethanol-phu-tho-post1358052.tpo


like
comment
share