Trịnh Kim Chi “phớt lờ” lời thỉnh cầu giúp đỡ Thương Tín của CĐM: “Sống chết mặc bay?”

Việt Giải Trí  • 2 ngày
Trịnh Kim Chi “phớt lờ” lời thỉnh cầu giúp đỡ Thương Tín của CĐM: “Sống chết mặc bay?”

Tuyên bố lý do không giúp nghệ sĩ Thương Tín, Trịnh Kim Chi vẫn nhận bão bình luận cầu xin của CĐM, nhưng thái độ của nữ nghệ sĩ mới là điều gây chú ý.

Xem bài gốc: https://vietgiaitri.com/trinh-kim-chi-phot-lo-loi-thinh-cau-giup-do-thuong-tin-cua-cdm-song-chet-mac-bay-20211126i6176433/


like
comment
share