Triệu Hằng bị cắm sừng, Lưu Nga suýt bị giết tại Hoàng Lăng trong tập 22 'Đại Tống cung từ'

Tiin  • 13 ngày trước
Triệu Hằng bị cắm sừng, Lưu Nga suýt bị giết tại Hoàng Lăng trong tập 22 'Đại Tống cung từ'

Không ngờ Phan gia lại liều đến thế, qua mặt cả hoàng thượng cho con ngoại tình với thị vệ trong 'Đại Tống cung từ'.

Xem bài gốc: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/trieu-hang-bi-cam-sung-luu-nga-suyt-bi-giet-tai-hoang-lang-trong-tap-22-dai-tong-cung-tu.html


like
comment
share