Triệt tiêu “mầm độc” giải trí trên ứng dụng mạng xã hội

Pháp Luật VN  • 16/09/2021
Triệt tiêu “mầm độc” giải trí trên ứng dụng mạng xã hội

Mới đây, các nền tảng Internet lớn của Trung Quốc đã cam kết làm sạch không gian mạng và không trao cho những nghệ sĩ vi phạm pháp luật hoặc vô đạo đức cơ hội nhận được sự chú ý.

Xem bài gốc: https://baophapluat.vn/triet-tieu-mam-doc-giai-tri-tren-ung-dung-mang-xa-hoi-post412950.html


like
comment
share