Triển vọng tăng trưởng của nhiều nhóm ngành tiếp tục bị hạ thấp

Diễn đàn doanh nghiệp  • 9 ngày
Triển vọng tăng trưởng của nhiều nhóm ngành tiếp tục bị hạ thấp

Chuyên viên phân tích rằng quá trình phục hồi chậm có thể kéo dài sang quý 4 năm nay cho đến khi số ca mắc mới hàng ngày giảm đáng kể so với mức hiện tại và tỷ lệ tiêm chủng tăng cao hơn.

Xem bài gốc: https://diendandoanhnghiep.vn/trien-vong-tang-truong-cua-nhieu-nhom-nganh-tiep-tuc-bi-ha-thap-206336.html


like
comment
share