Triển khai nhiều mô hình trợ giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng

Dân Sinh  • 19/10/2021
Triển khai nhiều mô hình trợ giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng

Để đẩy lùi tệ nạn mại dâm ra khỏi đời sống xã hội, những năm qua, Vĩnh Phúc đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành liên quan đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Cùng với đó, triển khai nhiều mô hình trợ giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

Xem bài gốc: https://baodansinh.vn/trien-khai-nhieu-mo-hinh-tro-giup-nguoi-ban-dam-hoa-nhap-cong-dong-20211019100633.htm


like
comment
share