Trên 90% khách hàng tại Kiên Giang thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Công Thương  • 17/09/2021
Trên 90% khách hàng tại Kiên Giang thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Nhờ đơn giản, tiện lợi lại không phát sinh chi phí, tới nay trên 90% khách hàng sử dụng điện của PC Kiên Giang đã thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu thanh toán không tiền mặt của Chính phủ cũng như công tác phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay.

Xem bài gốc: https://congthuong.vn/tren-90-khach-hang-tai-kien-giang-thanh-toan-tien-dien-khong-dung-tien-mat-164279.html


like
comment
share