Trẻ em mồ côi do đại dịch

Đại Đoàn Kết  • 25/09/2021
Trẻ em mồ côi do đại dịch

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã có Công văn 3234 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Xem bài gốc: http://daidoanket.vn/tre-em-mo-coi-do-dai-dich-5667089.html


like
comment
share