Trần tình của nam sinh viên khiếu nại việc bị lập biên bản khi đi rút tiền

Đời sống Pháp luật  • 1 tháng
Trần tình của nam sinh viên khiếu nại việc bị lập biên bản khi đi rút tiền

Nam sinh viên cho biết, chỉ còn 31.000 đồng và mỳ gói nên ra trụ ATM rút tiền nhưng đã gặp sự cố, trên đường đi đến ngân hàng xử lý thì bị lực lượng kiểm dịch kiểm tra.

Xem bài gốc: https://www.doisongphapluat.com/tran-tinh-cua-nam-sinh-vien-khieu-nai-viec-bi-lap-bien-ban-khi-di-rut-tien-a509239.html


like
comment
share