Trấn Thành thông báo kết quả sau khi làm việc với antifan xúc phạm Hari Won, đem cả chuyện sống chết ra để bàn luận

Kênh 14  • 25/11/2021
Trấn Thành thông báo kết quả sau khi làm việc với antifan xúc phạm Hari Won, đem cả chuyện sống chết ra để bàn luận

Như mọi lần, Trấn Thành không bỏ qua cho antifan xúc phạm đến gia đình mình.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/tran-thanh-thong-bao-ket-qua-sau-khi-lam-viec-voi-antifan-xuc-pham-hari-won-dem-ca-chuyen-song-chet-ra-de-ban-luan-20211125180207136.chn


like
comment
share