Trạm trưởng kiểm lâm nhận 35 triệu đồng để cho lâm tặc phá rừng

Người Lao Động  • 14 ngày trước
Trạm trưởng kiểm lâm nhận 35 triệu đồng để cho lâm tặc phá rừng

Được phân công truy quét lâm tặc, nhưng một trạm trưởng trạm kiểm lâm đã cho lâm tặc vào tàn phá rừng để nhận hối lộ 35 triệu đồng.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/phap-luat/tram-truong-kiem-lam-nhan-35-trieu-dong-de-cho-lam-tac-pha-rung-20210722105255885.htm


like
comment
share