Trâm Anh The Face thành nàng thơ mới của Victor Vũ trong phim 'Trại Hoa đỏ'

Thanh Niên  • 1 ngày
Trâm Anh The Face thành nàng thơ mới của Victor Vũ trong phim 'Trại Hoa đỏ'

Trâm Anh The Face thành “nàng thơ” mới của Victor Vũ trong phim Trại Hoa đỏ dù chỉ là tân binh làng diễn xuất.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/tram-anh-the-face-thanh-nang-tho-moi-cua-victor-vu-trong-phim-trai-hoa-do-post1471564.html


like
comment
share