TP Hồ Chí Minh tập trung tiêm vét vắc xin COVID-19 mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi

Đảng Cộng Sản  • 5 ngày
TP Hồ Chí Minh tập trung tiêm vét vắc xin COVID-19 mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi

15/9 là ngày cuối của chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Các quận huyện đang tập trung việc bao phủ vắc xin mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi không phân biệt thường trú, tạm trú và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/y-te/tp-ho-chi-minh-tap-trung-tiem-vet-vac-xin-covid-19-mui-1-cho-nguoi-dan-tren-18-tuoi-591093.html


like
comment
share