TP HCM sẽ chi 1.075 tỉ đồng gói hỗ trợ an sinh xã hội thứ hai

Người Lao Động  • 3 tháng

Hơn nửa triệu người lao động và hàng ngàn doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP HCM sẽ được hỗ trợ theo gói an sinh xã hội thứ hai

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/tp-hcm-se-chi-1075-ti-dong-goi-ho-tro-an-sinh-xa-hoi-thu-hai-20210608221619699.htm


like
comment
share