TP HCM đề xuất gói hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho người lao động, người bán hàng rong, vé số

VietnamBiz  • 3 tháng

Người lao động, bán hàng rong, bốc vác... gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP HCM sẽ được đề xuất hỗ trợ gói an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/tp-hcm-de-xuat-goi-ho-tro-1000-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-nguoi-ban-hang-rong-ve-so-20210609113554207.htm


like
comment
share