TP.HCM đề xuất 1.000 tỉ hỗ trợ người bán vé số, hàng rong, xe ôm...

PLO  • 09/06/2021

Dịch bệnh tại TP.HCM đang trong tầm kiểm soát và chững lại; các biện pháp chống dịch tiếp tục được thực hiện quyết liệt.

Xem bài gốc: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-de-xuat-1000-ti-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-hang-rong-xe-om-991372.html


like
comment
share