TP.HCM đang ở đâu trong bộ tiêu chí phân loại cấp độ dịch bệnh của Bộ Y tế?

Tuổi Trẻ  • 14/10/2021
TP.HCM đang ở đâu trong bộ tiêu chí phân loại cấp độ dịch bệnh của Bộ Y tế?

Nếu dựa vào các tiêu chí được Bộ Y tế hướng dẫn, TP.HCM đang nằm ở vùng vàng, cấp 2, nguy cơ trung bình. Nhưng nếu phân loại cấp độ dịch đến quy mô xã, phường hoặc nhỏ hơn, nhiều địa bàn 'dư sức' đạt mức độ 1 - vùng xanh.

Xem bài gốc: https://tuoitre.vn/tp-hcm-dang-o-dau-trong-bo-tieu-chi-phan-loai-cap-do-dich-benh-cua-bo-y-te-20211014174540949.htm


like
comment
share