Top 10 sự kiện iPhone 13 đêm qua: 5 thích, 5 không

Tinh Tế  • 2 ngày
Top 10 sự kiện iPhone 13 đêm qua: 5 thích, 5 không

Xin chia sẻ với anh em 5 điểm mình thích và 5 điểm mình không thích ở sự kiện đêm qua của Apple. Mình sẽ xen kẽ cứ một điểm mình thích và một điểm mình không thích. Tính ra thì sự kiện hôm qua có nhiều thông tin rò rỉ không đúng nhưng Apple cũng mang đến nhiều thay đổi. Mời anh em.

Xem bài gốc: https://tinhte.vn/thread/top-10-su-kien-iphone-13-dem-qua-5-thich-5-khong.3401614/


like
comment
share