Tòa bác yêu cầu đòi tài sản, vốn góp của ông Liên Khui Thìn

Tuổi Trẻ  • 24/06/2022
Tòa bác yêu cầu đòi tài sản, vốn góp của ông Liên Khui Thìn

Sáng 24-6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu phần vốn góp trong công ty TNHH giữa nguyên đơn là ông Liên Khui Thìn (70 tuổi) và bị đơn là các ông Phạm Minh Đạo, Phạm Nguyễn Minh Đức.

Xem bài gốc: https://tuoitre.vn/toa-bac-yeu-cau-doi-tai-san-von-gop-cua-ong-lien-khui-thin-20220624112944056.htm


like
comment
share