Tổ trưởng dân phố 'nhầm biểu mẫu' khi lập danh sách hỗ trợ

VnExpress  • 3 ngày
Tổ trưởng dân phố 'nhầm biểu mẫu' khi lập danh sách hỗ trợ

Tổ trưởng dân phố dùng biểu mẫu ký nhận tiền để lập danh sách hỗ trợ trường hợp khó khăn do Covid-19 khiến gần 50 hộ dân hiểu lầm "phường bắt ký tên nhưng không phát tiền".

Xem bài gốc: https://vnexpress.net/to-truong-dan-pho-nham-bieu-mau-khi-lap-danh-sach-ho-tro-4356501.html


like
comment
share