Tổ bay cần đáp ứng 2 điều kiện trước khi thực hiện chuyến bay

PLO  • 21/10/2021
Tổ bay cần đáp ứng 2 điều kiện trước khi thực hiện chuyến bay

Trường hợp tổ bay thực hiện chuyến bay khứ hồi trong ngày thì không cần xét nghiệm khi quay lại điểm đi, đồng thời thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến bay tiếp theo.

Xem bài gốc: https://plo.vn/do-thi/to-bay-can-dap-ung-2-dieu-kien-truoc-khi-thuc-hien-chuyen-bay-1023063.html


like
comment
share