Tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung trước ngày hầu tòa

VietNamNet  • 26/11/2021
Tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung trước ngày hầu tòa

“Tinh thần ông Nguyễn Đức Chung vững vàng, sức khỏe ổn định. Càng về sau này, ông Chung càng xác định được, tinh thần rất vững..."

Xem bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/tinh-hinh-suc-khoe-ong-nguyen-duc-chung-truoc-ngay-hau-toa-796453.html


like
comment
share