Tình địch Ngọc Trinh công khai người yêu mà tưởng "đá xéo" ai đó: "Anh thắng, em thua cuộc và chấp nhận ế đến hết đời"?

Kênh 14  • 3 ngày
Tình địch Ngọc Trinh công khai người yêu mà tưởng "đá xéo" ai đó: "Anh thắng, em thua cuộc và chấp nhận ế đến hết đời"?

Netizen hoang mang cực độ trước màn khoe bồ của tình địch Ngọc Trinh.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/tinh-dich-ngoc-trinh-cong-khai-nguoi-yeu-ma-tuong-da-xeo-ai-do-anh-thang-em-thua-cuoc-va-chap-nhan-e-den-het-doi-20210915204016073.chn


like
comment
share