Tìm thấy thư tuyệt mệnh trên ôtô của bí thư thị trấn Lai Uyên

Zing  • 3 ngày
Tìm thấy thư tuyệt mệnh trên ôtô của bí thư thị trấn Lai Uyên

Khám nghiệm ôtô của bí thư thị trấn Lai Uyên, cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi người thân và đồng nghiệp.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/tim-thay-thu-tuyet-menh-tren-oto-cua-bi-thu-thi-tran-lai-uyen-post1263353.html


like
comment
share