Tìm thấy thi thể bé gái dưới chân cầu Cửa Việt

Người Lao Động  • 1 ngày
Tìm thấy thi thể bé gái dưới chân cầu Cửa Việt

Thi thể bé gái được tìm thấy ở vị trí cách cầu Cửa Việt (Quảng Trị) khoảng 70m, phía Nam sông Thạch Hãn.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/thoi-su/tim-thay-thi-the-be-gai-duoi-chan-cau-cua-viet-20220624114259607.htm


like
comment
share