Tiết kiệm tối đa chi phí hóa đơn với ưu đãi 15-10 của ShopeePay ​

PLO  • 15/10/2021
Tiết kiệm tối đa chi phí hóa đơn với ưu đãi 15-10 của ShopeePay  ​

Đến hẹn lại lên, ví điện tử ShopeePay tung hàng loạt ưu đãi giữa tháng giúp người dùng giảm tối đa chi phí thanh toán hóa đơn trên ứng dụng Shopee.

Xem bài gốc: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tiet-kiem-toi-da-chi-phi-hoa-don-voi-uu-dai-1510-cua-shopeepay-1021910.html


like
comment
share