Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19

VnMedia  • 09/06/2021

Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đồng thời tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID19

Xem bài gốc: https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202106/tiet-kiem-them-10-chi-thuong-xuyen-de-bo-sung-nguon-phong-chong-dich-covid-19-faa3d76/


like
comment
share