Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tin tức TTXVN  • 25/09/2021
Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh vừa kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đóng góp nguồn lực cho công tác này với phương châm “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, chung tay góp sức để vượt qua dịch COVID-19.

Xem bài gốc: https://baotintuc.vn/dia-phuong/tiep-tuc-keu-goi-cac-to-chuc-ca-nhan-ung-ho-cong-tac-phong-chong-dich-covid19-20210925154001769.htm


like
comment
share

Thanh Tra Thanh Tra • 25/09/2021