Tiếp nhận 1.000 đơn vị máu chi viện bổ sung cho ngân hàng máu khu vực ĐBSCL

Tuổi Trẻ  • 1 tháng
Tiếp nhận 1.000 đơn vị máu chi viện bổ sung cho ngân hàng máu khu vực ĐBSCL

Ngày 5-8, bác sĩ Nguyễn Xuân Việt - giám đốc Bệnh viện Huyết học và truyền máu Cần Thơ - cho biết máu dự trữ tại ngân hàng máu bệnh viện đã có trở lại, sau khi nhận chi viện 1.000 đơn vị từ trung ương điều phối về.

Xem bài gốc: https://tuoitre.vn/tiep-nhan-1000-don-vi-mau-chi-vien-bo-sung-cho-ngan-hang-mau-khu-vuc-dbscl-20210805143105722.htm


like
comment
share