Tiêm xong vaccine Covid-19 thì biết có thai có sao không?

Doanh nghiệp & Tiếp thị  • 9 ngày
Tiêm xong vaccine Covid-19 thì biết có thai có sao không?

Ngoài vấn đề tiêm vaccine covid-19 khi đang mang thai thì có nhiều phụ nữ phát hiện có thai sau khi tiêm xong vaccine Covid-19, liệu có ảnh hưởng gì không?

Xem bài gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/tiem-xong-vaccine-covid-19-thi-biet-co-thai-co-sao-khong-16121150911002847.htm


like
comment
share