Tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho trẻ em từ tháng 10/2021

Đảng Cộng Sản  • 15/10/2021
Tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho trẻ em từ tháng 10/2021

Bộ Y tế cho biết mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/y-te/tiem-vaccine-covid-19-mui-1-cho-tre-em-tu-thang-10-2021-594072.html


like
comment
share