Thúc đẩy dịch vụ ngân hàng số - ''lợi cả đôi đường''

Hà Nội mới  • 18/09/2021
Thúc đẩy dịch vụ ngân hàng số - ''lợi cả đôi đường''

Tiếp tục thúc đẩy dịch vụ ngân hàng số phát triển, các ngân hàng đang dần thích nghi với hoàn cảnh hạn chế tiếp xúc do dịch Covid-19. Với chiến lược này, ngành Ngân hàng "lợi cả đôi đường" khi vừa hạn chế được nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vừa tạo tiền đề cho phát triển bền vững.

Xem bài gốc: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tai-chinh/1012340/thuc-day-dich-vu-ngan-hang-so---loi-ca-doi-duong


like
comment
share

Thời Báo Ngân Hàng Thời Báo Ngân Hàng • 20/09/2021