Thừa Thiên - Huế, khởi tố nhóm đối tượng mua bán hơn 6,2 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Dân Sinh  • 16/01/2022
Thừa Thiên - Huế, khởi tố nhóm đối tượng mua bán hơn 6,2 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Tổng số tiền mà các đối tượng đã giao dịch trên 3 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu thông tin cá nhân là trên 2,3 tỷ đồng.

Xem bài gốc: https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-khoi-to-nhom-doi-tuong-mua-ban-hon-62-trieu-du-lieu-thong-tin-ca-nhan-20220116094230.htm


like
comment
share